Menu

Frikontingent

Regler for frikontingent Udskriv side


Mange gør en ulønnet arbejdsindsats i en idrætsforening som VI. Alle frivillige arbejdsindsatser skal påskønnes, men er samtidig en nødvendighed for at drive en idrætsforening.

Nogle medlemmer bruger dog flere og ekstra ressourcer (oftest tid) end andre, hvilket VI vil påskønne med et såkaldt ”frikontingent”. Det betyder ikke, at medlemmer uden frikontingent ikke yder en stor indsats.

En 100 % fair afgørelse kan aldrig måles eller opnås, hvorfor nedenstående skal opfattes som den overordnede politik på området. Forholdet er diskuteret såvel på bestyrelsesmøder som på klubbens generalforsamlinger gennem årene.

Følgende ulønnede medlemmer har ret til frikontingent i VI:

- Æresmedlemmer
- Ansvarlige trænere i hver afdeling
- Enkelte trænerassistenter (vurderes i hvert enkelt tilfælde *1)
- Medlemmer af bestyrelsen
- Medlemmer af sponsorudvalget
- Den hovedansvarlige for Vodskov Cup og Karneval
- Enkelte sponsorer (jf. direkte aftale/kontrakt med sponsorudvalget)
- Øvrige (såfremt bestyrelsen vurderer særlig begrundelse*2)

*1 Der skelnes mellem ansvarlige trænere og hjælpetrænere/trænerassistenter/holdledere/koordinatorer, idet det er den anvendte tid, der lægger til grund for vurderingen. Sidstnævnte gruppe (hjælpetrænere/assistenter/holdledere og koordinatorer) har i princippet ikke frikontingent.

*2 Forhold, der kan gøre sig gældende er: Særlige indsatser, skadesforløb, sociale årsager, megen tid brugt på VI etc.

Én person/husstand kan højst opretholde 1 frikontingent, uanset antallet af arbejdsopgaver nævnt ovenfor.

Frikontingentet er gældende i den afdeling, hvor man virker som frivillig (det vil typisk være for husstandens yngste barn). Alternativt dækker frikontingentet eget medlemskab.

Det skal pointeres, at anvendelse af frikontingent er en ret, og ikke en pligt.

Ældre ungdomsspillere, der virker som trænerassistenter, er jf. ovenstående ikke omfattet af frikontingent, men vil forsøges belønnet med sportsrekvisitter, så der er forskel mellem dem, der hjælper, og deres jævnaldrende, der ikke hjælper.

 

Hjemmesiden bruger cookies Vi samler statistik på vores portaler ved hjælp af cookies for hele tiden at kunne forbedre din oplevelse
Læs mere.