Menu

Historie

Vodskov IF's historie
Vodskov Idrætsforening tog sin spæde begyndelse i maj måned 1962 på det daværende Vodskov Hotel. Baggrunden var et hastigt voksende antal børn i Vodskov - og stigende trafik på hovedvejen, som førte til Horsens Hammer Idrætsforenings boldbaner ved "Bajerhuset". Det gav anledning til, at en flok "Vodskov borgere" tog initiativ til dannelsen af Vodskov Idrætsforening.

Fra græsmark til baneanlæg
Indledningsvis stod foreningen uden egentlige boldbaner og indendørsfaciliteter. Kun en græsmark og en enkelt time i Vodskov skoles gamle gymnastiksal var det blevet til i opstarten. Der skulle gå mange år, inden faciliteterne stod mål med antallet af aktive og det store engagement, der var hos trænerne og lederne i foreningen. Den nuværende hal, Vodskov Hallen, stod klar til vinteren 70/71, og først i 1973 stod det nuværende baneanlæg færdigt. Klubhuset blev indviet i 1978 – og er sidenhen udvidet over to omgange.

To selvstændige afdelinger
Strukturen i Vodskov Idrætsforening har været skiftende gennem årene. De to store idrætsgrene, håndbold og fodbold, har hele tiden sat sit præg på foreningen, men der har været plads til mindre idrætsgrene, såsom tennis, basketball, volleybold og gymnastik. I dag er Vodskov Idrætsforening organiseret med to selvstændige afdelinger, håndbold og fodbold samt et forretningsudvalg. Forretningsudvalget består af to medlemmer fra hver afdeling, og har i dag mest karakter af et koordinerende udvalg.

Harmoni mellem idræt og erhvervslivet
Vodskov er en by med en god og stabil udvikling og der eksisterer en fin harmoni mellem erhvervslivet og foreningerne i byen.
Denne udvikling kan V.I. ligeledes se i form af en stabil tilgang af spillere i alle aldre, samt en god og stabil skare af trænere og ledere.
Vi sætter trivsel og gode oplevelser i højsædet, ikke kun sportslige målsætninger, men målsætninger for alle niveauer.
Der er plads til både bredde og elite, alle skal tilbydes den træning og de omgivelser, der skaber resultater for den enkelte, klubben og dens hold. Den holdning var medvirkende til, at V.I. fodboldafdeling i 2010 blev kåret til ”Årets Børneklub” på landsplan af Dansk Boldspilunion.


Med disse ord bydes velkommen til Vodskov Idrætsforenings fodboldafdeling.

Klubnyt 03. februar kl. 09:51
Indkaldelse til generalforsamling 2024
Nyt fra bestyrelsen
19. marts kl. 17:23 Referat fra generalforsamling den 14. marts 2018
Årsberetninger
19. marts kl. 17:14 Årsberetning 2017
Nyt fra bestyrelsen
16. februar kl. 08:05 Referat fra træner-/ ledermøde den 6. februar 2018
Nyt fra bestyrelsen
18. september kl. 17:07 Referat fra træner-/ ledermøde 11. september 2017
Hjemmesiden bruger cookies Vi samler statistik på vores portaler ved hjælp af cookies for hele tiden at kunne forbedre din oplevelse
Læs mere.
Luk