Menu

Kunstgræsbane

image

Vodskov Idrætsforening etablerer i foråret 2019 en kunstgræsbane til glæde for både nuværende og kommende medlemmer. Med etableringen ønsker Vodskov Idrætsforening at tilbyde attraktive vilkår for fodboldspillere og andre idrætsudøvere i alle aldre, hvor det principielt bliver muligt at anvende kunstgræsbanen 365 dage om året.

Vodskov Idrætsforening er en ægte breddeforening båret af frivillige kræfter. De mange medlemmer og frivillige er fundamentet i en idrætsforening, hvor der er plads til alle uanset social baggrund, økonomisk formåen, fodboldmæssigt niveau osv.

Etableringen af kunstgræsbanen i netop Vodskov er naturligt sammenfaldende med “Landsbyklyngen Rundt om Hammer Bakker”, hvor byen i samarbejde med Realdania, DGI samt Lokale & Anlægsfonden er udpeget som driver og centerby for hele området.

Kunstgræsbanen vil dermed ikke kun være til glæde og gavn for idrætsforeningens medlemmer, men også for alle indbyggere i Vodskov og omkringliggende byer, skoler, daginstitutioner, lokalt erhvervsliv osv.

Kunstgræsbanen finansieres primært af Aalborg Kommune, almennyttige fonde samt sponsorater fra erhvervsdrivende i Vodskov by og omegn. Der budgetteres med en samlet anlægssum i niveauet 2,8 mio. kr., hvor størstedelen af beløbet allerede er på plads. Dog er der fortsat behov for tilskud og sponsorater op til samlet 400.000 kr. for at sikre den mest optimale anlægs- og driftsøkonomi.

I forbindelse med etablering og drift af kunstgræsbanen er der stor fokus på de mulige miljømæssige konsekvenser. Vodskov Idrætsforening er meget bevidst om, at udledning af miljøskadelige stoffer, herunder mikroplast, skal begrænses mest muligt. Derfor er der fokus på at vælge en leverandør, som sikrer, at der både i etablerings- og driftsfasen sker en minimering af udledning af miljøskadelige stoffer.

 

Hjemmesiden bruger cookies Vi samler statistik på vores portaler ved hjælp af cookies for hele tiden at kunne forbedre din oplevelse
Læs mere.
Luk