Menu

Årsberetning 2017

image
19. marts 2018 kl. 17:14

Bestyrelsens beretning til Vodskov Idrætsforening – fremlagt på generalforsamling den 14. marts 2018 kl. 19.00 i Klubhuset.

 

Indledning

Bestyrelsens beretning er en afspejling af året der er gået i Vodskov Idrætsforening - på godt og ondt. Der kommer en lang række udfordringer, som ikke kan løses medmindre vi står sammen og finder sportsånden og fællesskabsfølelsen frem.

Ingen kan gøre det alene, sammen kan vi få en endnu bedre og sammenhængende klub. En klub der tilbyder socialt sammenhold, nærvær, forskellige aktiviteter for hele familien.

 

Medlemmer

Klubbens medlemmer udgør pr. 31.12.2017 - 367 medlemmer, hvoraf 75 % er under 18 år. Medlemstallet er faldet i forhold til året før, hvilket skyldes udforingerne omkring fastholdelse af de unge medlemmer efter konfirmationsalderen, da nye uddannelser kræver mere af de unges tid.

Endvidere ses en tendens for seniorerne (gælder både herrer og damer), at interessen er dalende og medlemmerne ønsker mere at være standby-spiller (telefonspiller) end full-time-player, da andre fritidsinteresser.

For at medlemsregisteringen bliver mindre tidskrævende har klubben indført følgende procedure:

 • Ind- / udmeldelse foregår via hjemmesiden
 • Spillere overflyttes automatisk til nye hold ved oprykning af spillere (opstart af ny sæson)
 • Spillere i restance spærre automatisk til holdkort efter 10 dage
 • Alle spillere og trænere har adgang til systemet via egen profil (login)

På hjemmesiden findes alt relevant information og skulle de ske, der er ændringer/rettelser kan man rette henvendelse til webmasteren/bestyrelsen. Denne opdateres løbende og har man input hertil kan man tage kontrakt til webmasteren for at få relevante ting lagt herpå.

Vi opfordrer til man søger hjælp på hjemmesiden – på denne måde udvikles og udbygge denne med relevante oplysninger.

 

Det sportslige område

Herresenior

Forårssæsonen 2017 startede nogenlunde ud, men endte dog på en 6. plads ud af otte, hvilket medførte vi lige blev over nedrykningsstregen.

Efterårssæsonen blev en mere sløj affære. Her endte det med nedrykning til serie 3, da vi desværre manglede 2 point for at blive over nedrykningsstregen.

Vedr. 2. holdet gik det slet ikke godt. I foråret endte de med en 4. plads og i efteråret startede det flot ud, men kørte helt af sporet og endte med at 5 kampe ikke blev spillet. Dette kan på ingen måder være tilfredsstillende!

Seniorudvalget og bestyrelsen er i dialog omkring de fremtidige udfordringer for herresenior!

 

Damesenior

Dameseniorholdet har i både forårs- og efterårssæsonen spillet pænt og er endt i begge sæsoner midt i tabellen.

 

Old-boys 

Old-boys m.fl. passer sig selv og spiller lokale lukkede turneringer, hvor tre ildsjæle styre holdopstilling og kampprogram.  

 

Ungdomsafdelingen

Det er glædeligt, at Vodskov Idrætsforeningen i løbet af 2017 har fået et velfungerende ungdomsudvalg op at stå. Tak til Ramus Møller, Carsten Marrot, Henrik Laursen og Per Møller, for at tage initiativ til opstart af ungdomsudvalg, hvilket er til stor hjælp for bestyrelsen.

Det er vigtigt, at have et ungdomsudvalg, således ungdomsafdelingen i Vodskov Idrætsforening fortsat er det bærende fundament i klubben fødekæde til fremtidige 1. hold – gerne på herre og damesiden!

Da Vodskov Idrætsforening har rigtig mange ungdomsspillere spilles der naturligvis, hver eneste uge mange kampe, hvor de gule trøjer er at finde på grønsværen. Bl.a. kan det nævnes, at:

 

 • U14 drenge blev puljevindere i efteråret 2017
 • Mange hold har deltaget indefodboldstævner, med mange gode resultater til følge, herunder flere 1. pladser.
 • Følg med på Facebook.

 

Dette er kun et udpluk af alt det som er sket i sæsonen 2017. Vi håber alle har haft nogle fantastiske timer i samvær med modstandere, trænere, forældre og ikke mindst egne holdkammerater.

Vi takker alle de frivillige trænere/ledere som yder en indsats hver dag, for at unge medlemmer har en fritidsaktivitet og opbygger socialt netværk.

Nu og i fremtiden ser vi muligheder i holdsamarbejder, der hvor vi ikke selv kan stille med spillere nok til kampstart. Vi takker de omkringliggende klubber for samarbejdet.

 

Aktiviteter

Igen i 2017 har der været afholdt en lang række aktiviteter på og omkring Vodskov Stadion. Der kan bl.a. nævnes følgende:

 • DBU foldboldskole
 • DBU Pigerakket
 • DBU Skattejagt
 • Ekstra Bladets Skoleturnering
 • Vodskov Skoles Idrætsdag
 • Hammer Cup (for institutionerne i Bakkerne)
 • Julekalendersalg
 • Fyrværkerisalg

Sidst men absolut ikke mindst har Vodskov Idrætsforening for 15. år i træk afhold Vodskov Cup. Dette er nu årets største begivenhed for Vodskov Idrætsforening, da mere end 180 hold, 2000 mennesker og 500 kampe besøger/afvikles på Vodskov Stadion.

Dette er en begivenhed, som flere og flere omkringliggende klubber ser frem til at deltage i, da denne turnering er velfungerende og afvikles med stor præcision.

Dette kan ikke lykkedes uden alle de frivillige hjælpere som er i sving denne weekend. Alle hjælpende hænder er guld værd og som Ole Lund ville sige ”Vi løfter i flok – det bli’r skide godt”.

Tak til alle frivillige hjælpere og en stor tak til Ole Lund, som er er primus motor for planlægning og afvikling af dette arrangement.

 

Samarbejdspartnere

Vodskov Idrætsforening har en lang række samarbejdspartnere som løbende bidrager til arbejdet i Vodskov Idrætsforening eller omvendt.

Det kan bl.a. nævnes at Vodskov Idrætsforening samarbejder med VMCC, VKI, Bankoudvalget, Præmiewhist, Vodskov Skoles Dusordning.

Endvidere har Vodskov Idrætsforening en række sponsorer som vi naturligvis også samarbejder med, dog mere ad hoc. En idrætsforening er afhængig af sponsorindtægter, således klubben har økonomiske rammer til at støtte op om de sportslige aktiviteter.

Vodskov Idrætsforening har de seneste to år kæmpet med at oprette et aktivt sponsorudvalg, da det vurderes, at klubben kan hente flere midler hos interesserede sponsorer, hvilket vil få klubbens driftsøkonomiske rammer udvidet, således ønsker kan imødekommes hurtigere.

Husk at støtte vores sponsorer, for de støtter os – husk langt de fleste er lokale sponsorer!

 

Økonomi

Driftsøkonomien for Vodskov Idrætsforening er under pres, da bl.a. sponsorindtægterne har set bedre dage. Som tidligere nævn kan klubben få økonomiske udfordringer, hvis sponsorindtægterne forsvinder. Hjælp til sponsorudvalget modtages gerne!

Årets resultat udviser et underskud på ca. 110.000 kr., hvilket skyldes bestyrelsen har foretaget følgende investering/forbedring, som ikke var budgetlagt

 • Legeplads til 67.500 kr.
 • Nye bruserhoveder i baderum (ej tilskudberettiget) – til 48.300 kr.

Bestyrelsen har i 2017 haft fokus på besparelser af de administrative omkostninger, hvilket også har betydet et fald fra 2016 med administrative udgifter på 124.000 til 86.000 kr. i 2017 (fald på 30 %).

 

Fremtiden for Vodskov Idrætsforening

Bestyrelsens bud på fremtidens udfordringer er mange, dog er nogle vigtigere end andre og for at dagligdagen i klubben kan fungere.

Alle klubber mangler frivillige hænder – heriblandt Vodskov Idrætsforening. Helt konkret mangler der folk til at gøre noget aktivt i sponsorudvalget, da én af klubben vigtige indtægtskilder skal passe og plejes. Sponsorindtægterne kommer IKKE af sig selv.

 

Kunstgræsbanen

Som det sikkert er de fleste bekendt, valgte Aalborg Kommune i begyndelsen af 2017 at bevillige Vodskov IF 2 mio. kr. til etablering af en kunstgræsbane. Blandt flere ansøgere blev Vodskov IF valgt som en af de klubber, som kommunen vurderer vil være i stand til at løfte opgaven. Det er nemlig sådan, at etablering af en kunstgræsbane kræver en betydelig egenfinansiering, hvilken formentlig ligger i omegnen af ca. 1-1,5 mio. kr. For en klub som Vodskov IF er dette et meget stort beløb, som kun kan skaffes såfremt et meget stort antal af klubbens medlemmer hjælper til med at rejse dette beløb.

Baneudvalget arbejder i øjeblikket ihærdigt med at udsende en række ansøgninger til fonde og andre interessenter der kunne tænkes at støtte det gode formål. Ligeledes er klubben i dialog med kommunen om placering af banen, ligesom der er skabt kontakt til et realkreditinstitut med henblik på at undersøge muligheden for lånefinansiering.

Helt konkret gælder der, at klubben skal stille med en godkendt finansieringsplan overfor Aalborg Kommune inden udgangen af 2018. Først herefter frigør kommunen sit beløb, således byggeriet kan påbegyndes. Det er således åbenlyst, at der udestår et kolossalt arbejde med at rejse restfinansieringen, inden den egentlige etablering kan sættes i gang. Her er det virkelig vigtigt at understrege, at dette kun lader sig gøre, såfremt alle løfter i fælles flok. Konkret vil det være en gevaldig hjælp for klubben, såfremt det lykkedes at nedsætte en ordentlig og velfungerende sponsorudvalg. Dette er ikke tilfældet i øjeblikket, hvorfor jeg her vil benytte lejligheden til opfordre klubbens medlemmer til at melde sig i dette udvalg.

 

Sidste men bestemt ikke mindst mangler der stadig kandidater til bestyrelsen, da tre medlemmer er på valg. Arbejdet i bestyrelsen kan være hårdt, når der ikke er medlemmer i de enkelte udvalg til at løse specifikke opgaver på detailniveau. Herved kommer bestyrelsens arbejde til at være for detailorienteret og ikke så meget visionærorienteret.

Tak for samarbejdet i den nuværende bestyrelsen og tak for konstruktive bestyrelsesmøder med et positive indstillinger til udfordringerne, selvom vi nødvendigvis ikke er enige om alt.

 

Årets VI’er

Da afslutningsfesterne er en uddødende race og man har forsøgt et nyt koncept er det besluttet, at årets VI’er kåres på generalforsamlingen.

Årets VI’er er: Rasmus Møller Bøjer

 

Æresmedlem

Efter indstilling fra Bo Skotte, har bestyrelsen valgt at udnævne Bent Iversen til æresmedlem nr. 13 i Vodskov Idrætsforening.

Overrækkelse af diplom foregik mandag den 05.02.18, i forbindelse med Veteranernes vinsmagningsaften, som Bent Iversen er også er primus motor på. 

 

Tak

En stor tak til alle klubbens trænere/ledere for den flotte indsat I har ydet i 2017 for Vodskov Idrætsforening herunder vores børn og unge.

Tak til Jer fremmødte i aften. I udviser interesse i Jeres lokale idrætsforening.

 

 

 

Hjemmesiden bruger cookies Vi samler statistik på vores portaler ved hjælp af cookies for hele tiden at kunne forbedre din oplevelse
Læs mere.
Luk