Menu

Årsberetning 2016

image
19. marts 2017 kl. 09:32

 Vodskov IF fodboldafdeling generalforsamling mandag den 13. marts 2017.

 Beretningen for året 2016.

 

Indledning

Bestyrelsens beretning for 2016 vil være opdelt i nogle hovedpunkter – dels for tiden der er gået – og for fremtiden, især omkring forhold, som bestyrelsen gerne vil fremme.

Året 2016 – der på flere områder var et ”rutine år” , men alligevel bød på udfordringer undervejs, og nyt tiltag som lykkedes og som vi gerne vil videreudvikle på . Et godt år for Vodskov IF Fodbold – hvilket beretningen også gerne skulle afspejle.

Overordnet kan det siges, at bolden kom i kassen.

 

Medlemmer

Medlemsantallet er stabiliseret – og medlemstallet er øget lidt (401 aktive medlemmer) – hvilket er en lille stigning.

Aldersspændet er fra 4 – 68 år – og 80 % af medlemmerne er under 18 år.

Vodskov IF er fortsat en fodboldklub – hvor tyngden er i børne- og ungdomsafdelingerne – og i 2016 fik vi oprettet et hold i de ældste årgange for U19 drenge (i samarbejde med Grindsted). Den mulighed kan opstå igen i 2017-18 – så vi skal holde fast i de ældste drenge og piger i en alder, hvor mange andre ting (herunder opstart i uddannelsesmiljø) trækker i den anden retning.

Det positive er så, at flere af de unge – efter en pause fra Vodskov IF – begynder at spille fodbold igen og vender tilbage til klubben.

Generelt, så ser seniorafdelingen sundere ud, end den har gjort længe.

 

Det sportslige område

Seniorafdelingen

Herre seniorfodbold

Herre seniorfodbold

Forårssæsonen blev afsluttet med nedrykning til serie 3 - for førsteholdet var det en sløj halvsæson, som i efteråret betød ny træner , og suveræn oprykning til serie 2 fra foråret 2017.

Problemer omkring procedurerne med spillercertifikater og indmeldelse i klubben er ændret.

For andet holdets vedkommende har pilen peget begge veje. Holdet lå i foråret godt til men igen oprykning, og i efteråret blev der satset med nye trænere og lige ved og næsten oprykning, således at holdet starter i serie 5 i foråret 2017.

 

Kristian Karlsen startede 2016 som træner for andet holdet det holdt desværre ikke. Michael Knudsen og Søren H. Schwarts overtog holdet i efteråret.

Cheftræner for sæsonen 2017 er Jan Toftdahl, og for andetholdet Helle Bjerregaard.

 

Fokuspunkter 2017 i forhold til kulturen:

-               Husk spillercertifikater – og indmelde til klubben gennem hjemmesiden

-               Flere rettidige kontingent indbetalinger – nyt opkrævningssystem

-               Færre sene afbud til andet holdets kampe

-               Større deltagelse i frivilligt arbejde

 

Opfattelsen er klart at seniorafdelingen er på rette spor – og med den unge trup samt tilgang af nye spillere skulle udviklingen gerne fortsætte.

VI skal holde fast i det nuværende niveau – må gerne rykke en række op på sigt med både førsteholdet og andetholdet – men det må ikke gå hurtigere, end vi kan følge med på alle områder – herunder den sociale side og kulturen.

 

Damesenior

En damesenior afdeling der var i en god udvikling og med aktive medlemmer, der byder ind på mange fronter og frivilligt tilbyder deres hjælp til diverse opgaver.

 

De tre ”gammelmandshold”

Klubbens tre ældste hold Old Boys, Grand Old Boys og Veteranholdet passer stort set sig selv ved at spille i lokale lukkede turneringer, med stærke tovholdere på de tre hold.

Old Boys lå stille i 2016.

Der var desværre ikke store sportslige højdepunkter i 2016, resultatmæssigt, men mange sociale.

 

Ungdoms- og børneafdelingerne

Ungdomsudvalg: Der mangler personer til ungdomsudvalget og det er en nødvendighed at der melder sig folk til udvalget.

Ungdomsfodbold: Der har været rigtigt god gang i ungdomsholdene og vi har været repræsenteret i alle årgange.

 

Børnefodbold: Ligeledes her er der masser af børn der spiller fodbold i Vodskov, det er hele fødekæden til klubben og derfor ekstremt vigtigt at vi fortsætter med at holde aktivitetsniveauet helt i top. Der er meget stor forældreopbakning, specielt på de yngste årgange. Det skal vi holde fast i samtidigt med at det nye ungdomsudvalg støtter op om aktiviteterne.

Holdsamarbejder – et fænomen, som vi kommer til at se mere til i fremtiden. Vi startede allerede i 2014 -15 med et samarbejde med Hjallerup på U15-17 Piger. Dette samarbejde udvides i foråret 2016 til også at omfatte U12-13-14 Piger.

Samtidig indledte vi et samarbejde med Grindsted omkring U14-17 Drenge.

Bestyrelsen har besluttet, at sige ja tak til et DBU tilbud om tilknytning af en B&U konsulent i 100 timer pr. år. Det vil være både organisatorisk og på træningsbanen, som support til trænerne.

Indefodbold: Der blev i år indført en ny måde at fordele tiderne på og på tilbagemeldingerne må dette betegnes som en succes der gentages næste år. Vi har trænet både i Vodskov og i Langholt.

Fodboldskoler: Vi afholdt fodboldskoler sidste år, velbesøgt med et godt afkast til klubben samt ikke mindst en masse gode oplevelser for ungdommen. I år afholdes der tre fodboldskoler i VI, DBU fodboldskole / Skattejagten for de yngste / pigeraketten.

 

Træner/leder: Vi har været ok besat i 2016, dog må vi konstatere, at vi bliver udfordret når vi runder U14-15 -16-17, specielt på trænerposten. Optil en vis alder er der meget stor forældreopbakning til at tage træner/lederposterne. Det er meget naturligt at skellet er lige i den alder. Typisk er det usikkerhed fra træners side omkring egne evner, eller det er ens eget barn, der ikke ønsker sine forældre som træner mere. Vi vil meget gerne bakke op med mere uddannelse eller andre tiltag i så fald, at det kan hjælpe.

  

Aktiviteter, der skal fremhæves (i kronologisk rækkefølge):            

Vodskov Cup

Første weekend i skolernes sommerferie blev Vodskov Cup nr. 14 i rækken afviklet – og igen med stor succes.

2016-versionen fulgte konceptet fra 2015 , så årgangene var jævnt fordelt udover lørdag og søndag, hvilket medførte to næsten lige så store dage .

Dermed er turneringen mere fleksibel overfor antallet af tilmeldte hold, turneringsplanlægning lettes, og der er mindre ”spidsbelastning”, f.eks. med toiletter og parkering.

Vodskov Cup 2016 var lidt større end 2015 med ca. 170 tilmeldte hold, der efter ca 500 kampe havde fået Vodskov Cup bamser og medaljer fordelt.

Vodskov Cup har nu et ”brand” – der er synonymt med en god breddeturnering, hygge, 3-mandsnetbaner, andre aktiviteter end fodbold – og der er styr på det.

Turneringen må aldrig blive større, hvis man skal gå på kompromis med de forhold.

Der er mange frivillige i sving denne weekend, men vi fornemmer, at det er en god sportslig aktivitet, som mange gerne vil hjælpe til – og det skal ikke være en hemmelighed, at der også kommer kroner i klubkassen. F.eks. udgør omsætningen i boderne næsten 60 % af den samlede årlige cafeteriaindtægt.

En stor tak til alle de frivillige!

 

Nr. Halne Cup

 Vi har tidligere prøvet at lokke Nr. Halne til at benytte banerne på Vodskov Stadion.

Det lykkedes i 2015, men i 2016 blev der ikke brug for Vodskov Stadion. Hvordan der går i 2017, står lidt usikkert på nuværende tidspunkt.

Der sker som tidligere indkvartering af hold på Vodskov Skole, således at et samarbejde kan etableres, til gavn for både fodbold og håndbold, især økonomisk.

Håndboldafdelingen har tidligere fået økonomisk gevinst ved samarbejdet. Hvilket også var tilfældet i 2016 for både fodbold og håndbold, selvom der var færre indkvarteringer end tidligere.

Det kræver ganske vist lidt frivilligt arbejde, men gevinsten er penge i kassen, til hjælp til ungdomsarbejdet i klubben.

I 2016 blev udbyttet ca. 15.000 kr.

 

Kurser

2016 var et jævnt kursusår – egentligt som forventet.

Vi vil gerne støtte, at vores trænere og ledere opsøger, deltager og dygtiggør sig i de mange kursustilbud, da det forhøjer kvalitet og motivation. Men vi er også bekendt med, at en del trænere/ledere ikke har eller ikke vil bruge yderligere sparsom fritid på sit frivillige hverv.

Et nyt modulær C-licens kursus er iværksat af DBU – og vi håber, at opbygningen i mindre og kortere moduler kan tiltrække trænere. Det er lettere at overse et 4-6 timers arrangement i en naboklub end noget, der strækker sig over weekend eller længere.

 

Driften og de fysiske rammer

Klubhuset

Vodskov IF klubhus er næsten synonymt med Kim Mathiesen – og omvendt.

Jeg tror, at jeg kan sige på alle medlemmers vegne, at vi faktisk er pænt tilfredse med Kim M. som stadioninspektør.

Der er styr på Vodskov Stadion – altså klubhus og baner – og Kim varetager den daglige drift på glimrende vis – ligesom han for mange bliver klubbens talerør i ”praktiske forhold”.

Det er de færreste klubber, der har stadioninspektør – men VI er ikke i tvivl om, at det er en rigtig god investering, selvom det er en relativ stor økonomisk post for foreningen.

Det giver ”ro i klubben”.

Kim M. har fået erfaring i sin rolle og sine opgaver som stadioninspektør – og det betyder, at han har sat sine arbejdsopgaver i system – hvilket også har givet ham selv større overskud og overblik.

Kim M. er god til at hjælpe alle – men vi er alle i 2016 blevet bedre til at sortere i opgaverne til Kim – ligesom han er blevet bedre til at sige fra. Og sådan skal det være.

Stor tak til Kim M. for indsatsen i 2016.

Igen i 2016 har VI (og det vil sige os fodboldmedlemmer) været ”gavmilde” med at lade andre låne klubhuset, når vi ikke selv bruger det.

Og jeg siger ”låne”, da vi selv ejer klubhuset.

Som alle andre foreninger modtages et kommunalt lokaletilskud til klubhuset – der dækker dele af udgiften til lys/varme/el, vedligeholdelse og rengøring.

En værtsrolle i byen, som vi f.eks. også gerne påtager os til institutionernes årlige og fornøjelige Hammer Bakker Cup i juni måned og Vodskov Skoles idrætsdag og kampe i Ekstra Bladets skoleturnering.

 

Vi har lavet en aftale med Vodskov Cykelklub, at de kan anvende klubhuset som deres faste base for træningsture, møder etc.

Samarbejdet har givet lidt udfordringer, men disse skulle gerne være løst,

Ellers må samarbejdet ophøre.

Der er ingen planer om sammenlægning eller lignende – det drejer sig om ”logi”, men begge foreninger regner med/håber på, at man kan hjælpe hinanden, f.eks. ved arrangementer.

 

Baneanlæg

Vi har de baneforhold, som vi nu engang har. Flere baner og mere tørre baner vil altid være på ønskelisten – men vi kan ikke tillade os at klage.

Lysbanen er ikke den bedste – men det er vores ”pris” for en ”halv grusbane”, som vi kan træne på (ved klubhuset) om vinteren og i det tidlige forår. Vi har jo også banerne ved hallen til rådighed. Her er der nu en udfordring, efter hallens udvidelse.

Vi ansøgte i 2015 om midler fra AAK til etablering af kunststofbane. Det lykkedes desværre ikke. Nu er muligheden der igen, nye penge på Kommunens budget gør, at der indsendt ansøgning pr . 01.03.17.

 

Cafeteria

Cafeteriaet har været åbent i 2016 som i 2015, hvilket vil sige næsten ikke.

Økonomisk har det altså ikke den store betydning, hvor ofte cafeteriaet er åbent på træningsdage/kampdage – da langt størstedelen af omsætningen kommer fra ”de store arrangementer” – Vodskov Cup, Nr. Halne Cup, fodboldskolerne og afslutningsfesterne.

Men som socialt samlingspunkt i en idrætsforening er det bekymrende.

Vi kan også konstatere, at et cafeteria ikke er efterspurgt på samme måde som tidligere. Folk har nok bare mere travlt, eller i hvert fald bilder det sig ind J. Vores ældste medlemmer er vist de mest trofaste.

Derfor bemandes i forhold til rådige ressourcer og antal kampe på Vodskov Stadion – så der også er en service til vores gæster og modspillere.

Tak til Kim for en fornuftig drift af cafeteriaet.

 

Hjemmeside

Vores hjemmeside www.vodskovfodbold.dk er nu opdateret og i luften, men stadig mangler der lidt tilrettelser.

Her er fortsat udviklingsmuligheder.

Vi har ikke været gode nok til at holde hjemmesiden opdateret med aktuelle holdnavne, trænere, træningstider etc., ligesom der i perioder kan være langt mellem nyhederne.

Det gør, at man hverken som VI-medlem eller gæst kan anvende hjemmesiden helt aktivt – og man kan blive i tvivl om oplysningernes rigtighed eller alder.

Det er der nu rettet op på, og vi kan nu selv uploade nyheder til hjemmesiden.

Vores web-redaktør Christian Mølgaard og kasserer Kim Olesen har arbejdet ihærdigt, og resultatet er glimrende.

Vi har indført et nyt administrationssystem, som skal gøre det nemmere at uploade ting til hjemmesiden og en større integration.

Vores informationsflow på Facebook er derimod forbedret – og VI når mange medlemmer (herunder trænere) på det medie. Vi skal dog huske, at alle ikke er på ”fjæsen”.

 

Økonomi.

Vodskov IF fodbolds økonomiafdeling er velfungerende.

Vores to kasserer – hhv. kasserer 1 (bogholder) Kim Olesen, kasserer 2 Kirsten Iversen har styr på penge ind og ud, og Kim O. er samtidig medlemsregistrator.

Det kræver hjælp fra trænere og ledere omkring holdene, at indberette når der kommer nye spillere.

 

Klub Office benyttes nu som administrationssystem og til medlemsregistrering.

Det skulle også lette trænerens administration – selvom det hele pludselig lyder meget moderne. Det er vigtigt at huske at oprette hold til kamp, men endnu vigtigere at indberette resultat, straks efter kamp.  Vi har desværre fået mange rykkere, som koster klubben penge i strafgebyr. 

 

Kontingentbetaling kører gennem Klub Office, med girokort som kan tilmeldes til PBS/Nets.

Sen betaling af kontingent er irriterende og besværlig for kasserer 1 – og det er træls, at vi skal bruge gode frivillige ressourcer på det område.

Selve årets resultat, herunder detaljer, vil kasserer 1 vende tilbage til under regnskabet – men der er et forventet underskud.

Klubben har i forvejen en pæn og solid egenkapital.

Konklusionen må være, at vi på det økonomiske område er en velfungerende idrætsforening – uden at være decideret rig. Vi ejer dog også klubhuset som en garant.

Tak til vores økonomiafdeling. Der er styr på det – og det giver ro!

 

Sponsorudvalget

Sponsorudvalget har fået nye medlemmer, men kører lidt på rutinen p.t, mangler nye frivillige til at give en hånd med.

Bestyrelsesmedlem Carsten Bay er formand for sponsorudvalget.

Der er ingen tvivl om, at sponsorpenge, hvor de fleste kommer fra Vodskovs Erhvervsliv, udgør et ikke ubetydeligt beløb til klubkassen – faktisk 15-20 % af klubbens indtjening – og i øvrigt med fremgang. Vi er taknemmelige for denne økonomiske indsprøjtning.

OK benzin aftalen er fortsat højdespringer – men den nye aftale fra 2012 ”forenings-el” er også en god kontinuerlig pengemaskine.

 

Julekalendersalg

Julekalendersalget gennemføres også i regi af sponsorudvalget - her med Bent Iversen og Kim Mathiassen, som de store rorgængere.

Trods en lidt træg start, så blev der arbejdet vedholdende med salget, hvilket blev belønnet med et fint overskud – alle kalendere solgt.

Julekalenderne er en god tradition. Naturligvis fordi den er givtig – men også fordi, at det er en aktivitet, som børnene bidrager med frivilligt virke i.

Også her mangler udvalget arbejdskraft, til at organisere arbejdet.

Tak til sponsorudvalget for et solidt stykke arbejde i 2016 – såvel indenfor traditionelt sponsorvirke som julekalendersalget.

 

Fyrværkeri

Fyrværkerisalg for SuperBrugsen nærmer sig også de antal gange, at det efterhånden kan kaldes en tradition. Opgaven er forankret ved stadioninspektøren – og trods et reduceret salg af fyrværkeri helt generelt – så gav det fortsat en pæn sum til klubkassen.

 

Bestyrelsen og frivillige i 2016 – og kig ind i 2017

Bestyrelsen har i 2016 været på 6 medlemmer: Carsten Bay, Kim Olesen, Carsten Segenstrøm, Jette Philipsen, Robert Petersen og undertegnede.

Vi håber, ved igen i år, at indkalde til forældremøder, at kunne finde personer, som kunne deltage i udvalg og påtage sig ad hoc opgaver, uden at være bestyrelsesmedlem.

Forslaget om sammenlægningen med håndboldafdelingen, blev taget af bordet, og håndboldafdelingen er i dag en selvstændig forening.

2016 har også været forskellige for de to sportslige ”selvkørende udvalg” hhv. ungdoms- og seniorudvalg, hvor seniorudvalget har fungeret, medens ungdomsudvalget har været ikke eksisterende.

Og udvalgene skal helst selv finde de frivillige – for som nævnt mange gange tidligere, så har bestyrelsen desværre ikke den database med frivillige, der brænder for at lave noget for Vodskov IF. Det kræver arbejde at finde frivillige.

 

Fremtiden (året 2017)

Jeg indledte med at sige, at 2016 havde været et godt år i rækken.

Det går rimelig godt i Vodskov IF – og det skal det blive ved med.

Vi har udfordringer, som alle andre – men skal nok også passe på med at bekymre os for meget om fremtiden.

Idrætsforeninger skal måske beskues i bakspejlet. Så trods, der har været småproblemer eller friktioner gennem et år, så har der trods alt været et fodboldtilbud til 400 aktive medlemmer, der har nydt deres fritidsinteresse. Og det er formålet i en fodboldklub.

 

Kulturskifte.

Set udefra virker det som om, at der i byen er opstået en fordomsfuld og bredt forankret opfattelse af, at fodboldafdelingen i VI ikke fungerer optimalt, og at man endelig ikke skal tilbyde sin frivillige arbejdskraft, idet en udstrakt lillefinger ender med, at klubben tager hele hånden. Denne fejlagtige opfattelse har en meget selvforstærkende negativ påvirkning af klubben, som i sidste ende kan føre til klubbens død. For en klub som VIF, og for alle tilsvarende klubber i Danmark, er den frivillige arbejdskraft livsnødvendig. Det nytter ikke noget, at det der foregår på og omkring banerne fungerer fint, hvis ikke det udenfor banerne samtidig fungerer fint. Dette er formentlig klart for alle, ligesom det er i alles interesse, at en by som Vodskov har en stor og velfungerende fodboldklub.

Det der skal til, for vitterligt at få ændret denne holdning og ikke mindst opfattelsen af, at klubben er et fantastisk rart og socialt sted at komme, og hvor medlemmerne ikke kun spørger, hvad klubben kan gøre for ”mig”, er et grundlæggende kulturskifte.

I erkendelsen af, at et kulturskifte ikke kommer af sig selv, og at det ej heller kommer til at foregå fra den ene dag til den anden, men snare er en langstrakt proces, har bestyrelsen nedsat et hurtigt arbejdende udvalg medhenblik på at istandsætte en møderække med invitation til alle forældre fra U5 til og med U14–både drenge og piger.

Vodskov IF er kørende – så jeg anbefaler, at 2017 anvendes til at pudse og pleje V.I.-maskinen – og give tid til at indkøre en forhåbentlig ny bestyrelse, og få iværksat en kulturændring.

 

Bankoudvalget

Bankoudvalget hører organisatorisk ind under den fælles paraply Vodskov Idrætsforening. Torsdag efter torsdag i vinterhalvåret stiller en fast frivillig gruppe op som et ”selvkørende udvalg” og tilbyder banko til en fortrinsvis ældre målgruppe, samtidig med de tjener penge ind til idrætslivet.

Stor tak til dem.

 

Vodskov hallen

Fodbold har 2 pladser i repræsentantskabet, som vi har besat.

VKI Centeret arbejder med nye vedtægter, således at organiseringer bliver up-to-date.

 

Vodskovs Venner

Vodskovs Venner afholdt ikke halfest i 2016, kommer i slutningen af marts 2017. Som medlem af vennerne, så tilbydes fodboldafdelingen hjælperopgaver, der aflønnes efter et fast system – og som f.eks. muliggør for en afdeling at tjene en ”skilling” til en rejse.

Derudover kan fodboldafdelingen ansøge midler fra selve ”overskuddet”.

 

Foreningens vedtægter

Med baggrund i Håndboldafdelingens udtræden af VI, nødvendiggør dette, at vedtægten ændres. Derfor ligger der et forslag til vedtægtsændringer, som mest er redaktionelle tilretninger.

 

Tak

En beretning skal afsluttes med tak.

Tak til vores sponsorer, hvor hovedparten er fra Vodskovs erhvervsliv, der år efter år støtter klubben, og dermed er medvirkende til, at vi kan drive en forening på det niveau og med de goder, som vi gør.

Trænere, ledere og koordinatorer skal have en kæmpe tak. Det arbejde, som I gør for vores fodboldspillere, og særligt alle vores børn og unge, er fremragende – og I er som frivillig gruppe en væsentlig del af klubbens fundament.

Ligeledes en tak til jer, der på en eller anden vis yder et væsentligt bidrag i et af klubbens udvalg – eller på en anden frivillig hjælperpost.

Og afslutningsvis en stor tak til mine bestyrelseskollegaer for et godt samarbejde i det forgangne år. I har hver især taget en god tørn, vi har haft gode møder i en positiv stemning, og jeg synes, at vi har givet klubben gode forhold.

Endelig også en tak til jer (få), der er mødt op i aften. Det er med til at vise interesse for jeres forening.

Tak og god sæson.

Hjemmesiden bruger cookies Vi samler statistik på vores portaler ved hjælp af cookies for hele tiden at kunne forbedre din oplevelse
Læs mere.
Luk